Jest hazardem grzechem przeciwko bogu

By Mark Zuckerberg

„Odrzucanie kobiety jest grzechem przeciw Bogu Stwórcy, bez niej bowiem my mężczyźni nie możemy być obrazem i podobieństwem Boga” – stwierdził papież. Dodał, że wielokrotnie dziewczęta, aby uzyskać miejsce pracy muszą się sprzedawać, jak przedmiot używany i …

Oto, dlaczego antykoncepcja jest grzechem ciężkim comment Jan Paweł II uczy, że Kościół uznał „za moralnie niedopuszczalne takie praktyki, jak: antykoncepcja, bezpośrednia sterylizacja, masturbacja, współżycie przedmałżeńskie, stosunki homoseksualne, a także sztuczne zapłodnienie” (Veritatis splendor, 47). 3 Ostatecznym Sędzią wszystkich grzeszników jest Jehowa. ‛Każdy z nas musi sam za siebie zdać sprawę Bogu’, a On zawsze czyni to, co słuszne (Rzymian 14:12; Rodzaju 18:25). Wyłącznie Jehowa decyduje, czy dany grzech jest niewybaczalny, i to On może odebrać nam swego ducha (Psalm 51:11). Jeżeli jednak z powodu jakiegoś grzechu Jest gotów pomóc każdemu grzesznikowi, jeśli ten szczerze żałuje swojego postępowania i spełnia „uczynki odpowiadające skrusze” (Dzieje 26:20). Najważniejszym powodem, dla którego powinniśmy wyznawać grzechy — popełnione przeciw Bogu lub bliźnim — jest zyskanie uznania Bożego. grzechy przeciwko bogu: brak zaufania w Jego miłość do mnie; brak zaufania - uważam, że sam sobie poradzę; narzekanie na życie; mówienie, podejmując działanie: "Panie Boże, a teraz ja sam pokażę Ci, jaki jestem godny bycia Dzieckiem Bożym, udowodnię Ci, że jestem już dobry."

Grzechem śmiertelnym jest nazywanie złem jakiekolwiekiek dobrego działanie pochodzącego z Miłosierdzia Bożego, także jeśli ktoś próbuje uciszyć Głos Boga bo to stoi to na przeszkodzie by dusze mogły poznać Bożą Wolę, a to spowoduje, że wiele dusz, które mogły odnieść korzyść z Bożych dzieł miłosierdzia i zostać zbawione, zginą.

Natomiast bluźnierstwo, którego zabrania drugie przykazanie Boże, jest grzechem ciężkim, polegającym na wypowiadaniu przeciwko Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań; polega na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego (Katechizm Kościoła Katolickiego 2148). Grzech ten jest spowodowany zatwardziałością ludzkiego serca, brakiem widzenia własnego grzechu. Jeśli człowiek nie widzi swojej winy, wówczas nie żałuje za zło popełnione, a tym samym uniemożliwia Bogu przebaczenie. Innym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest rozpacz, zwątpienie w przebaczenie. Grzech przeciwko Duchowi Bożemu jest więc grzechem przeciwko Jego ewidentnej mocy, czyli działaniu Jego Ducha, co jest równoznaczne z bezpośrednim buntem przeciwko samemu Bogu, który obecność swoją manifestuje za pomocą swego Ducha. Isus …

Istotą grzechu bluźnierstwa jest nienawiść (gniew, złość) skierowana ku Bogu. Bluźnierstwo jest grzechem szatańskim – to szatan jest pierwszym bluźniercą przeciwko Bogu. Grzech bluźnierstwa zdarza się u ludzi pysznych i wrogo nastawionych do Boga, którzy ośmielają się zwracać przeciwko Niemu.

Papież - wyzysk kobiet grzechem przeciwko Bogu „Odrzucanie kobiety jest grzechem przeciw Bogu Stwórcy, bez niej bowiem my, mężczyźni nie możemy być obrazem i podobieństwem Boga. Trwa atak na kobiety, okrutny atak, często nawet nie wyrażany słowami – mówił Papież. Grzech przeciwko Duchowi Bożemu jest więc grzechem przeciwko Jego ewidentnej mocy, czyli działaniu Jego Ducha, co jest równoznaczne z bezpośrednim buntem przeciwko samemu Bogu, który obecność swoją manifestuje za pomocą swego Ducha. Isus także posługiwał się mocą Ducha Bożego. Jest on przeto w obu płaszczyznach bardzo ciężkim i śmiertelnym grzechem, albowiem grzech to bunt przeciwko Bogu, w myśli lub w czynie, to osadzanie na tronie stworzenia w miejsce Stwórcy. JAK CIĘŻKI JEST GRZECH LIBERALIZMU „Wierzę w to, co mówi się w kościele. Ale za nic nie uwierzę, że mieszkanie ze sobą przed ślubem jest grzechem! Bóg nie jest taki, by się o to obrażał”. 4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć – już sama zazdrość jest grzechem, a zazdrość o Boże błogosławieństwo jest grzechem szczególnym. Ale grzechem jest nie tylko to, co wyraźnie sprzeciwia się Bogu. Także uchybienia wobec ludzi, przy których człowiek nie myśli o Bogu, w rzeczywistości również zwracają się przeciw Bogu. Chrześcijanie wiedzą, że każdym niewłaściwym postępowaniem człowiek występuje świadomie lub nieświadomie przeciw Bogu i Jego planom. Grzechem śmiertelnym jest nazywanie złem jakiekolwiekiek dobrego działanie pochodzącego z Miłosierdzia Bożego, także jeśli ktoś próbuje uciszyć Głos Boga bo to stoi to na przeszkodzie by dusze mogły poznać Bożą Wolę, a to spowoduje, że wiele dusz, które mogły odnieść korzyść z Bożych dzieł miłosierdzia i zostać zbawione, zginą. Innym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest rozpacz, zwątpienie w przebaczenie. Kiedy nałogowo popełniamy grzechy, prowadzi nas to do niewiary, a tym samym do odrzucenia Bożego przebaczenia. Tam, gdzie człowiek nie wierzy Bogu, wierzy wróżkom.

Każde więc zanegowanie, uszczuplenie bytu w jego istnieniu jest złem, jest grzechem. Można wiec powiedzieć, że grzech jest aktem skierowanym przeciwko mocy stwórczej Boga, jest procesem odwrotnym do stwarzania, lub przeciwnym stwarzaniu, a wiec jest niszczeniem, albo jeszcze inaczej jest zamachem na Boga w Jego stwórczej mocy.

Chciwość jest pożywką dla niezadowolenia — nie pozwala cieszyć się ze swojej sytuacji materialnej i ograbia ze szczęścia. „Kto miłuje srebro, nie nasyci się srebrem, a kto miłuje bogactwo — dochodem” (Kaznodziei 5:10). Mnóstwo tych, którzy ulegli „czarowi” hazardu, wpadło w pułapkę groźnego uzależnienia. Istotą grzechu bluźnierstwa jest nienawiść (gniew, złość) skierowana ku Bogu. Bluźnierstwo jest grzechem szatańskim – to szatan jest pierwszym bluźniercą przeciwko Bogu. Grzech bluźnierstwa zdarza się u ludzi pysznych i wrogo nastawionych do Boga, którzy ośmielają się zwracać przeciwko Niemu.